Doto coronata

<em>Doto coronata</em> (Gmelin, 1791)