Ovatella myosotis var. ringens

<em>Ovatella myosotis var. ringens</em> (Turton, 1819)