Corambe obscura

<em>Corambe obscura</em> (Verrill, 1870)